Το Μουσείο βρίσκεται δίπλα στο Μνημειακό δένδρο της Ελιάς των Βουβών, το αρχαιότερο δένδρο ελιάς στον ...
 
 
Περιηγηθείτε εικονικά στο Μουσείο Ελιάς Βουβών και σε αξιόλογες γειτονικές τοποθεσίες της περιοχής
 
 
Δείτε τα εκθέματα του μουσείου σε φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης και τρισδιάστατη παρουσίαση.
 

Μνημειακή ελιά καλντιριμιού, Πάνω Βούβες, Δημοτικό Διαμ/σμα Βουβών

Βρίσκεται στο μέσο περίπου της διαδρομής του καλντεριμιού προς το ρυάκι, σε πλάτωμα με πηγή που ύδρευε μέσω υδρομάστευσης τον οικισμό από το 1955  και για αρκετά χρόνια αργότερα.