Το Μουσείο βρίσκεται δίπλα στο Μνημειακό δένδρο της Ελιάς των Βουβών, το αρχαιότερο δένδρο ελιάς στον ...
 
 
Περιηγηθείτε εικονικά στο Μουσείο Ελιάς Βουβών και σε αξιόλογες γειτονικές τοποθεσίες της περιοχής
 
 
Δείτε τα εκθέματα του μουσείου σε φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης και τρισδιάστατη παρουσίαση.
 

Μετόχι Χατζητραγανού

Παλαιός οικισμός (18ου – 19ου αι), Δημοτικού Διαμ/τος Γλώσσας, με ιδιαίτερα παραδοσιακά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, καθώς και χαρακτηριστικές παλιές ποικιλίες δέντρων. Βρίσκεται σε κορυφαίο σημείο μικρής κοιλάδας σχηματισμένης σε διακλάδωση του Σπηλιανού ποταμού, πλησίον σε καλλιεργήσιμες και δασώδεις εκτάσεις και διαθέτει ιδιαίτερα ζωογόνο μικροκλίμα.