Το Μουσείο βρίσκεται δίπλα στο Μνημειακό δένδρο της Ελιάς των Βουβών, το αρχαιότερο δένδρο ελιάς στον ...
 
 
Περιηγηθείτε εικονικά στο Μουσείο Ελιάς Βουβών και σε αξιόλογες γειτονικές τοποθεσίες της περιοχής
 
 
Δείτε τα εκθέματα του μουσείου σε φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης και τρισδιάστατη παρουσίαση.
 

Το τρισδιάστατο μοντέλο του κορμού της Μνημειακής Ελιάς Βουβών

Η Μνημειακή Ελιά Βουβών, το αρχαιότερο δέντρο ελιάς στον κόσμο, αποτελεί αναμφισβήτητα ένα πολύτιμο κομμάτι της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Για αυτό το λόγο αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε σύγχρονες, τεχνολογίες αιχμής για την ακριβή αποτύπωση και καταγραφή του κορμού της Μνημειακής Ελιάς Βουβών.

Χρησιμοποιήθηκε ένα πλήρες σύστημα επίγειου σαρωτή λέιζερ ILRIS 3D για τις εξωτερικές σαρώσεις και μία Minolta Vivid 910 για τις εσωτερικές. Το τελικό αποτέλεσμα που προέκυψε ήταν ένα πλήρες τρισδιάστατο μοντέλο του κορμού της Μνημειακής Ελιάς Βουβών με δυνατότητα αποτύπωσης της γεωμετρίας με ακρίβεια 0,5 εκατοστά. Ταυτόχρονα παρέχει τις δυνατότητες:

  • Λήψεων τομών σε οποιαδήποτε ύψος με μετρητική πληροφορία ακρίβειας 0,5 cm και υπολογισμός εξωτερικής και εσωτερικής διαμέτρου σε οποιαδήποτε ύψος. (Δείτε τις εικόνες παραπάνω).
  • Υπολογισμού του ακριβούς συνολικού όγκου του κορμού. 
  • Δημιουργία animation του κορμού.
  • Κατασκευή ενός ακριβούς αντιγράφου του κορμού σε κλίμακα με την χρήση τρισδιάστατου εκτυπωτή (τελευταία φωτογραφία).

Ενδεικτικά κάποια από τα στοιχεία που υπολογίστηκαν με ακρίβεια είναι:

  • Όγκος κορμού: 4.67 m3 
  • Μέγιστη εξωτερική διάμετρος σε ύψος 1,3m (DBH): 2,66 m
  • Μέγιστη εσωτερική διάμετρος σε ύψος 1,3m: 2,01 m
  • Μέγιστη εξωτερική διάμετρος σε ύψος 0,9 m : 3,04 m
  • Μέγιστη εσωτερική διάμετρος σε ύψος 0,9m: 2,15 m
  • Μέγιστη απόσταση μεταξύ 2 σημείων του κορμού στο επίπεδο εδάφους: 3,95 m

Για περισσότερες πληροφορίες για την 3Δ αποτύπωση του κορμού της Μνημειακής Ελιάς Βουβών επικοινωνήστε με τον Δρ. Μανόλη Μαραβελάκη marvel@chania.teicrete.gr