Το Μουσείο βρίσκεται δίπλα στο Μνημειακό δένδρο της Ελιάς των Βουβών, το αρχαιότερο δένδρο ελιάς στον ...
 
 
Περιηγηθείτε εικονικά στο Μουσείο Ελιάς Βουβών και σε αξιόλογες γειτονικές τοποθεσίες της περιοχής
 
 
Δείτε τα εκθέματα του μουσείου σε φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης και τρισδιάστατη παρουσίαση.
 
Μετόχι Χατζητραγανού
Μνημειακός Βράχος - θέση «Κουλούρες» οικισμού Μετοχιού Χατζητραγανού, Δημοτικού Διαμ/τος Γλώσσας
Θέση «Αλώνια» οικισμού Μετοχιού Χατζητραγανού, Δημοτικού Διαμ/τος Γλώσσας
Θέση «Πλατάνια ή Μαχαιριδές» οικισμού Μετοχιού Χατζητραγανού, Δημοτικού Διαμ/τος Γλώσσας
Θέση «Φούρνοι» οικισμού Μετοχιού Χατζητραγανού, Δημοτικού Διαμ/τος Γλώσσας
Θέση «Βάρδια» οικισμού Μετοχιού Χατζητραγανού, Δημοτικού Διαμ/τος Γλώσσας
Θέση «Αστεράκοι» οικισμού Μετοχιού Χατζητραγανού, Δημοτικού Διαμ/τος Γλώσσας
Θέση «Ρυάκι» οικισμού Μετοχιού Χατζητραγανού, Δημοτικού Διαμ/τος Γλώσσας
Άγιος Βασίλειος (εξωτερικός χώρος)
Άγιος Βασίλειος (εσωτερικό ναού)
Θέση «Μυριστική Αχλαδιά» οικισμού Μετοχιού Χατζητραγανού, Δημοτικού Διαμ/τος Γλώσσας
Είσοδος καλντεριμιού, έναντι Μουσείου Ελιάς Βουβών, Πάνω Βούβες, Δημοτικό Διαμ/μα Βουβών
Μνημειακή ελιά καλντιριμιού, Πάνω Βούβες, Δημοτικό Διαμ/σμα Βουβών
Πανοραμική άποψη ελαιώνων Δ. Κολυμβαρίου από εκκλησία Παναγίας Πάνω Βουβών, Δημοτικού Δ/σματος Βουβών
Πανοραμική άποψη ελαιώνων από εκκλησία Αγίου Ευτυχίου Πάνω Βουβών, Δημοτικού Δ/σματος Βουβών

Αξιόλογες γειτονικές τοποθεσίες

Μετόχι Χατζητραγανού Μνημειακός Βράχος - θέση «Κουλούρες» οικισμού Μετοχιού Χατζητραγανού, Δημοτικού Διαμ/τος Γλώσσας Θέση «Αλώνια» οικισμού Μετοχιού Χατζητραγανού, Δημοτικού Διαμ/τος Γλώσσας Θέση «Πλατάνια ή Μαχαιριδές» οικισμού Μετοχιού Χατζητραγανού, Δημοτικού Διαμ/τος Γλώσσας Θέση «Φούρνοι» οικισμού Μετοχιού Χατζητραγανού, Δημοτικού Διαμ/τος Γλώσσας Θέση «Βάρδια» οικισμού Μετοχιού Χατζητραγανού, Δημοτικού Διαμ/τος Γλώσσας Θέση «Αστεράκοι» οικισμού Μετοχιού Χατζητραγανού, Δημοτικού Διαμ/τος Γλώσσας Θέση «Ρυάκι» οικισμού Μετοχιού Χατζητραγανού, Δημοτικού Διαμ/τος Γλώσσας Άγιος Βασίλειος (εξωτερικός χώρος) Άγιος Βασίλειος (εσωτερικό ναού) Θέση «Μυριστική Αχλαδιά» οικισμού Μετοχιού Χατζητραγανού, Δημοτικού Διαμ/τος Γλώσσας Είσοδος καλντεριμιού, έναντι Μουσείου Ελιάς Βουβών, Πάνω Βούβες, Δημοτικό Διαμ/μα Βουβών Μνημειακή ελιά καλντιριμιού, Πάνω Βούβες, Δημοτικό Διαμ/σμα Βουβών Πανοραμική άποψη ελαιώνων Δ. Κολυμβαρίου από εκκλησία Παναγίας Πάνω Βουβών, Δημοτικού Δ/σματος Βουβών Πανοραμική άποψη ελαιώνων από εκκλησία Αγίου Ευτυχίου Πάνω Βουβών, Δημοτικού Δ/σματος Βουβών