Το Μουσείο βρίσκεται δίπλα στο Μνημειακό δένδρο της Ελιάς των Βουβών, το αρχαιότερο δένδρο ελιάς στον ...
 
 
Περιηγηθείτε εικονικά στο Μουσείο Ελιάς Βουβών και σε αξιόλογες γειτονικές τοποθεσίες της περιοχής
 
 
Δείτε τα εκθέματα του μουσείου σε φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης και τρισδιάστατη παρουσίαση.
 
Ησιόδειο Άροτρο
Μικρό Ησιόδειο Άροτρο
Άροτρο Σιδερένιο, Ησιόδειου τύπου
Άροτρο σιδερένιο υποστρεφόμενο
Χειροδρέπανα (4 τεμάχια)
Ψεκαστήρα
Σιδερένιο άροτρο
Ζυγός
Μικρός Ζυγός
Κουλούρα - Τράβηκτα
Υνία σιδερένια
Τροχός
Σβάρνα
Φτυάρι
Σκαλίδες
Μπίκος
Μπικοσκαλίδα
Τσουγκράνα
Τσάπα
Ψεκαστήρα
Ασκί
Πιθάρι
Κεραμικό καπάκι πιθαριού Νο 7
Κάρτο
Κουτάλες
Πύργιες
Γηγούμια
Κορωνιός
Πιθάρι (το μεγαλύτερο)
Πιθάρι (με καπάκι)
Ξύλινο καπάκι πιθαριού
Δοχεία Λαδιού (Γκαζοντενεκέδες)
Σκεπάρνι
Σφυράκι
Σφήνες (9 τεμάχια)
Τσεκούρι
Σιδερένιο άροτρο
Φτερό αρότρου σιδερένιο
Σαρακάκι
Μανάρα
Καρμανιόλα
Σφυρί
Λαήνα
Κανάτι λαδιού
Πλάστιγγα χειρός
Καντάρι
Λύχνος
Λύχνος
Τέντζερης
Κουμπαράς
Λαήνα
Μαστραπάς
Μαστραπάς
Μαστραπάς
Κεραμική Λεκάνη
Κουβάς σιδερένιος
Κάθισμα
Λαδικό
Καλάθια (3 τεμάχια)
Sacks
Ξυλόσφυρο
Κοφίνι
Κοφίνι από καλάμια
Κοσκίνα
Πετροκόφινο
Σκαντζόχοιρος
Σακιά
Φτυάρι
Μονολιθική βάση πιεστηρίου τύπου canalis rotunda
Ντορμπάς, Σιδερένιος δίσκος
Κοχλίας Ξύλινου Πιεστηρίου
Κοχλίας Ξύλινου Πιεστηρίου (τρία κομμάτια)
Ασκί
Ντορμπάδες (τύπου φακέλου, τύπου στρογγυλού με κενό στο μέσο (σφυρίδες))

Εκθέματα

Δείτε τα εκθέματα του μουσείου σε φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης. Εκμεταλλευτείτε την τρισδιάστατη παρουσίαση με δυνατότητα ελεύθερης περιστροφής, μέτρησης και διαχωρισμού των εκθεμάτων στα επιμέρους εξαρτήματά τους!