Το Μουσείο βρίσκεται δίπλα στο Μνημειακό δένδρο της Ελιάς των Βουβών, το αρχαιότερο δένδρο ελιάς στον ...
 
 
Περιηγηθείτε εικονικά στο Μουσείο Ελιάς Βουβών και σε αξιόλογες γειτονικές τοποθεσίες της περιοχής
 
 
Δείτε τα εκθέματα του μουσείου σε φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης και τρισδιάστατη παρουσίαση.
 
Λαήνα
Κανάτι λαδιού
Πλάστιγγα χειρός
Καντάρι
Λύχνος
Λύχνος
Τέντζερης
Κουμπαράς
Λαήνα
Μαστραπάς
Μαστραπάς
Μαστραπάς
Κεραμική Λεκάνη
Κουβάς σιδερένιος
Κάθισμα
Λαδικό

Παραδοσιακός οικιακός εξοπλισμός

«
1 2
»
 
 
«
1 2
»