Το Μουσείο βρίσκεται δίπλα στο Μνημειακό δένδρο της Ελιάς των Βουβών, το αρχαιότερο δένδρο ελιάς στον ...
 
 
Περιηγηθείτε εικονικά στο Μουσείο Ελιάς Βουβών και σε αξιόλογες γειτονικές τοποθεσίες της περιοχής
 
 
Δείτε τα εκθέματα του μουσείου σε φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης και τρισδιάστατη παρουσίαση.
 
Σκεπάρνι
Σφυράκι
Σφήνες (9 τεμάχια)
Τσεκούρι
Σαρακάκι
Μανάρα
Καρμανιόλα
Σφυρί
Ξυλόσφυρο

Εργαλεία επεξεργασίας ξύλου