Το Μουσείο βρίσκεται δίπλα στο Μνημειακό δένδρο της Ελιάς των Βουβών, το αρχαιότερο δένδρο ελιάς στον ...
 
 
Περιηγηθείτε εικονικά στο Μουσείο Ελιάς Βουβών και σε αξιόλογες γειτονικές τοποθεσίες της περιοχής
 
 
Δείτε τα εκθέματα του μουσείου σε φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης και τρισδιάστατη παρουσίαση.
 
Ασκί
Πιθάρι
Κεραμικό καπάκι πιθαριού Νο 7
Κάρτο
Κουτάλες
Πύργιες
Γηγούμια
Κορωνιός
Πιθάρι (το μεγαλύτερο)
Πιθάρι (με καπάκι)
Ξύλινο καπάκι πιθαριού
Δοχεία Λαδιού (Γκαζοντενεκέδες)
Ασκί