Το Μουσείο βρίσκεται δίπλα στο Μνημειακό δένδρο της Ελιάς των Βουβών, το αρχαιότερο δένδρο ελιάς στον ...
 
 
Περιηγηθείτε εικονικά στο Μουσείο Ελιάς Βουβών και σε αξιόλογες γειτονικές τοποθεσίες της περιοχής
 
 
Δείτε τα εκθέματα του μουσείου σε φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης και τρισδιάστατη παρουσίαση.
 
Ησιόδειο Άροτρο
Μικρό Ησιόδειο Άροτρο
Άροτρο Σιδερένιο, Ησιόδειου τύπου
Άροτρο σιδερένιο υποστρεφόμενο
Χειροδρέπανα (4 τεμάχια)
Ψεκαστήρα
Σιδερένιο άροτρο
Ζυγός
Μικρός Ζυγός
Κουλούρα - Τράβηκτα
Υνία σιδερένια
Τροχός
Σβάρνα
Φτυάρι
Σκαλίδες
Μπίκος
Μπικοσκαλίδα
Τσουγκράνα
Τσάπα
Ψεκαστήρα
Σιδερένιο άροτρο
Φτερό αρότρου σιδερένιο